Wat is Mijn Backpack

Stel je eens voor….op een dag krijg je de mededeling dat je niet meer bij je ouders kan blijven wonen. Je moet je tas gaan pakken en gaat dan op weg naar een plek die je niet kent.

Mijn Backpack is een programma voor pleegzorgwerkers, voogden en pleegouders om met kinderen te praten over de uithuisplaatsing. Het programma is gebouwd rond het verhaal van een eendje met een rode rugzak dat bij de hondenfamilie gaat wonen.

Mijn Backpack helpt kinderen om hun eigen verhaal te vertellen en zo meer grip te krijgen op wat er gebeurd is en hoe ze zich daarbij voelen. Alle materialen zijn ontwikkeld samen met pleegkinderen.

Pleegkinderen komen samen in groepen en werken individueel met de eigen pleegzorgwerker aan het maken van het verhaal van de eend middels een verhalenvertel programma op de computer waarna de link naar het eigen verhaal van het kind wordt gemaakt.

Om met de materialen te kunnen werken worden pleegzorgwerkers en gedragswetenschappers getraind.  De training wordt gegeven gedurende 2,5 dagen met daartussenin een individuele opdracht en wordt zowel landelijk als in-company georganiseerd.  Door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is  de training voor jeugdzorgwerkers, door ons gegeven, geaccrediteerd met 23 punten. (SKJ200605).

Met Mijn Backpack wordt gewerkt bij   Timon/SGJ Pleegzorg en Juvent in Zeeland. Binnen deze voorzieningen is Mijn Backpack onderdeel van het hulpaanbod voor pleegkinderen van 4 tot 12 jaar. Er zijn bij meer voorzieningen trainingen gegeven en het programma is ook in andere landen uitgerold.

Dit project, voor pleegkinderen door pleegkinderen, is gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland