Agenda

Activiteiten

2019

20 november: Mijn Backpack gepresenteerd op de conferentie georganiseerd door APFEL en Fostering Network in Edinburg
“Foster Care Transforming Lives”

26 September: Training bij Juvent in Zeeland

Maart: Nieuwsbrief voorjaar 2019.
Je kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur een email naar email hidden; JavaScript is required

2018

Maart/ April

Training in Lille voor franstalig Belgie en Frankrijk; tevens train the trainers

Januari/februari
Afronding start training Juvent en accreditatie

2017

November, december 2017

Training Mijn Backpack bij Juvent in Zeeland: start training (nieuwe medewerkers) en training voor ervaren gebruikers

Presentatie Mijn Backpack op APFEL Seminar in Barcelona, Spanje

13 Juli 2017
Training Mijn Backpack in Tirana, Albanie

1 Juni 2017
Presentatie op Pleegzorgcongres door Meredith Lakhichand en Inge Heeres (timon/SGJ Pleegzorg

April 2017
Mijn Backpack Nieuwsbrief
Vernieuwd Handboek nu te downloaden van de website!

wil je de nieuwsbrief ontvangen, registreer je hier: email hidden; JavaScript is required

2016

Trainingen

6 juni 2016    Training voor therapeuten van Basic Trust

23 juni 2016  Trainingsdag (verdieping) voor mijn Backpack gebruikers
Thema: Wat te doen als je bij Mijn Backpack een trauma lokaliseert, hechting en hoe Mijn Backpack hierbij helpend kan zijn en
supervisie bij Mijn Backpack

Meer informatie en opgave: email hidden; JavaScript is required

oktober 2016   Vervolgtraining bij Juvent in Zeeland

Tsjechië

Najaar 2016
Trainingen gegeven door TRIADA in Brno

Voor agenda zie  www.mybackpack.cz

Voorjaar 2017
Mijn Backpack team bezoekt Tsjechië voor supervisie
Introductie van Mijn Backpack in Slovakije samen met Tsjechische collega’s

Nieuwe trainingen: in-service trainingen te plannen
Informatie: email hidden; JavaScript is required

Activiteiten in 2013, 2014 en 2015

2015

23 en 30 september 2015
Workshops bij Juvent in Zeeland

7 – 10 april 2015
Training voor pleegzorgwerkers en gedragswetenschappers vanuit heel Turkije
Denizli Turkije

28 – 30 mei 2015
Vervolgtraining in Denizli Turkije

15 april 2015
Contactdag voor Mijn Backpack gebruikers in het Kinderrechtenhuis in Leiden
ICDI Hooglandse Kerkgracht 17-F

Februar1, maart, april 2015
Training pleegzorg team Juvent, Zeeland
Workshops met kinderen en informatiebijeenkomst pleegouders Juvent, Zeeland

February, maart 2015
Training en implementatie bij IPSE/De Bruggen in Den Haag en Leiden

2014

Januari en februari 2014
Training speltherapeuten IPSE/De Bruggen in Den Haag en Leiden
Introductie in groepen van IPSE?De Bruggen 

Maart 2014
Presentatie bij expertise netwerk pleegzorg
Training trainer voor internationale implementatie: samenwerking met ICDI in Leiden

Mei 2014
Presentatie op seminar georganiseerd door Europees Pleegzorgnetwerk APFEL in Parijs
Introduction en training in Brno in Tsjechië

Juni 2014
Workshop op landelijke pleegzorgconferentie in Ede

November 2014
Workshop Persoonlijk Begeleiders IPSE/De Bruggen Den Haag
start workshops en implementatie Mijn Backpack in de leefgroep 

December 2014
Training Mijn Backpack in Lund, Zweden 

2013

Training (vervolg) bij Stichting Gereformeerde Pleegzorg, Youké en Elker Pleegzorg

Training en introductie bij De Combinatie in Eindhoven

Workshops met kinderen en pleegouders

Workshop Mijn Backpack op de Franse Pleegzorg Conferentie georganiseerd door ANPF in La Rohelle,
Frankrijk

Introductie van de methodiek in Bulgarije Sofia, Bulgarije
Training van Maatschappelijk Werkers en Gedragswetenschappers van de organisaties SAPI, het Rode Kruis, For Our Children, UNICEF en ISS en Workshops met kinderen en pleegouders.  

Workshop op Mobiel/ Wat?! Dag in Zwolle